Kwaliteit

Lindenberg Consultancy ( Cees Lindenberg ) ondersteunt bedrijven met het beheersen van kwaliteit. Ik ontwikkel, implementeer of verbeter de processen en zorg voor transparantie van uw kwaliteitmanagementproces.

Wilt u een contract meer op afstand managen? Meer afstand, maar tegelijkertijd het vertrouwen dat het contract leidt tot een goed werkend product? En weet u niet precies hoe u dit moet doen? Dan is Lindenberg Consultancy uw partner voor (systeemgerichte) contractbeheersing.

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

SCB vindt haar oorsprong in de voortschrijdende professionalisering en veranderende rolverdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele (infrastructuur)projecten. Waar in ‘traditionele contracten’ de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp, ligt deze verantwoordelijkheid in geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer wordt steeds deskundiger en is beter in staat zijn processen te beheersen en goed functionerende producten te realiseren met een garantie voor een redelijke termijn. De rol van de opdrachtgever kan zich beperken tot het functioneel formuleren van wat hij wil hebben en het na opdrachtverlening risicogestuurd toetsen of de opdrachtnemer zich aan zijn in het contract vastgelegde beloftes houdt en of zijn kwaliteitssysteem functioneert. Deze werkwijze heet Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

SCB in de praktijk

De opdrachtnemer moet zijn ontwerp- en bouwprocessen (meer dan voorheen) ‘aantoonbaar’ beheersen. De opdrachtgever moet in staat zijn om een risico-inventarisatie uit te voeren en op basis hiervan te toetsen of de opdrachtnemer zijn processen beheerst, zijn producten keurt en afwijkingen registreert en herstelt. Een goede samenwerking is daarbij essentieel. Door samenwerking ontstaat begrip voor elkaars rol en het belang van goede kwaliteitsinformatie. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de werkwijze en houding van de medewerkers van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Lindenberg Consultancy heeft ruime ervaring met het ondersteunen van publieke opdrachtgevers in de contractbeheersing van geïntegreerde contracten, zoals het opstellen van beheersplannen, toetsing van de processen van opdrachtnemer, toets-coördinatie en juridische ondersteuning.

Advies en ondersteuning

Lindenberg Consultancy geeft advies en ondersteuning in contractbeheersing. De volgende diensten en producten kunnen worden geleverd:

  • Het opzetten en uitvoeren van (systeemgerichte) contractbeheersing van geïntegreerde contracten.
  • Het verzorgen van trainingen op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing en risicogestuurd beheersen van projecten.
  • Het leveren van ondersteuning door bijvoorbeeld de rol van kwaliteitsadviseur in een (Infra) Project.
Herkent u bovenstaande? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik heb ruime ervaring en ik weet als geen ander hoe met flexibele maar beheerste processen hoogwaardige kwaliteit kan worden bereikt. Waarmee ook nog eens wordt voldaan aan wet- en regelgeving of de eisen voor certificering.

Bel mij op 06-13301034 of stuur een email naar cees@lindenbergconsultancy.nl

Kwaliteits issues of u zoekt SCB deskundigheid? Lindenberg Consultancy ontzorgt!